میکرو وی سی ( Micro-VC )

عبارت صحیح برای سازمان‌هایی که غالبا به عنوان فرشته شناخته می‌شوند. با ساختاری شبیه به سرمایه گذاری خطر پذیر مرسوم، میکرو VC معمولا اندازه بسیار کوچکتری دارند، تعداد شرکای آن کمتر است که مبالغ کمتری را در مراحل اولیه شرکت سرمایه گذاری می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا