ماه به ماه ( Month over Month )

یک مقایسه مالی که یک عامل عملکردی خاص را برای یک ماه مشخص شده با همان عامل عملکردی ماه قبل مقایسه می‌‌کند. مقایسه‌های ماه به ماه می‌توانند به صورت مستقیم خود عامل‌های عملکردی را مقایسه کنند، و یا تفاوت بین عامل‌ها را به صورت مطلق و یا درصدی مقایسه کنند.

دکمه بازگشت به بالا