صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک ( Mutual Fund )

صندوق سرمایه گذاری مشترک ، یا صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، به میزانی سهام می‌فروشد که سرمایه گذارها درخواست داده باشند. با جریان یافتن پول به درون صندوق، صندوق رشد می‌کند. اگر پول به بیرون جریان داشته باشد، تعداد سهام موجود در دست سهامداران کاهش پیدا می‌کند. صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه های متغیر برخی از اوقات برای سرمایه گذارهای جدید بسته می‌باشند، ولی سرمایه گذارهایی که قبلا در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، هنوز هم می‌توانند به سرمایه گذاری ادامه دهند. اگر یک سرمایه گذار قصد خرید سهام اضافی را در صندوق سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، باید سهام صادر شده جدید را به صورت مستقیم از خود صندوق خریداری کند. (صندوق‌های سرمایه گذاری محدود را هم ببینید).

دکمه بازگشت به بالا