ارزش خالص دارایی ( Net Asset Value )

با اضافه کردن ارزش همه سرمایه گذاری ها در صندوق و تقسیم عدد حاصل به تعداد سهام صندوق محاسبه می‌شوند که در دست سهامداران می‌باشند. محاسبات NAV در همه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و همه صندوق‌های سرمایه گذاری محدود مورد نیاز هستند. قیمت هر سهام در یک صندوق سرمایه گذاری محدود، بر اساس میزان تقاضای موجود در بازار، یا بالاتر (با انعام) و یا با تخفیف نسبت به NAV مبادله می‌شوند. صندوق‌های سرمایه گذاری محدود معمولا نسبت به NAV با تخفیف (یعنی با قیمت پایین‌تر از NAV) مبادله می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا