درآمد خالص ( Net Income )

درآمد باقی مانده یک شرکت بعد از کسر همه هزینه ها و مخارج، از جمله مخارج عملیاتی، عمومی و مدیریتی، فروش، استهلاک، هزینه بهره و مالیات.

دکمه بازگشت به بالا