صدور جدید یا سهام جدید صادر شده ( New Issue )

سهام یا اوراق بهادار ارائه شده به مردم برای اولین بار. سهام صادر شده جدید ممکن است عرضه های اولیه‌ سهام توسط یک شرکت باشد که قبلا خصوصی بوده است و یا سهام و اوراق بهادار اضافی صادر شده توسط شرکتی باشد که از اول عمومی بوده‌اند. عرضه‌های سهام جدید، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شوند (کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز مشاهده کنید).

دکمه بازگشت به بالا