توافق عدم رقابت ( Non-Compete Agreement )

قراردادی در بین دو گروه که تحت آن یک گروه موافقت می‌کند که توسط شرکت، تجارت یا حرفه‌ای مشابه به کار گرفته نشده و وارد آنها نشود، و یا چنین موردی را در رقابت با گروه دیگر تاسیس نکند. چنین قراردادهایی معمولا رقابت بین گروه‌ها را بر اساس محدوده‌های جغرافیایی و در بازه‌های زمانی خاص محدود می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا