قرارداد عدم افشا ( Non-Disclosure Agreement )

NDA یک قرارداد قانونی رسمی بین دو یا چندین گروه است و توسط این گروه‌ها امضا می‌شود تا اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در بین گروه‌ها یا فراهم شده توسط یک گروه به صورت محرمانه در بین آنها باقی بماند. NDAها زمانی استفاده می‌شوند که یک گروه از اطلاعات محرمانه‌ یا حساس با خبر می‌شوند و گروه افشا شده نمی‌خواهد این موارد در دسترس گروه‌های دیگر (شخص ثالث) و یا در دسترس عموم قرار گیرد. ممکن است این قراردادها شامل محرمانه بودن رابطه موجود در بین دو گروه نیز باشند.

دکمه بازگشت به بالا