توافقنامه عدم دعوت به همکاری ( Non Solicitation Agreement )

قراردادی که تحت آن یکی از کارکنان شرکت یا رئیس وی، موافقت می‌کنند که بعد از جدایی از شرکت، کارکنان، مشتری ها و ارباب رجوع های شرکت یا صاحب کار سابق خود را به خاطر منفعت‌های شخصی و یا منفعت رقیبان شرکت اغوا و جلب نکنند.

دکمه بازگشت به بالا