صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ( Open-end Fund )

یک صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، یا صندوق سرمایه گذاری مشترک، به طور کلی به قدری سهام می‌فروشد که سرمایه گذارها نیاز داشته باشند. با جریان یافتن پول به درون صندوق، صندوق رشد می‌کند. اگر پول به بیرون جریان داشته باشد، تعداد سهام موجود در دست سهامداران کاهش پیدا می‌کند. صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه های متغیر برخی از اوقات برای سرمایه گذارهای جدید بسته می‌باشند، ولی سرمایه گذارهایی که قبلا در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، هنوز هم می‌توانند به سرمایه گذاری ادامه دهند. برای اینکه یک سرمایه گذار بتواند سهام خود را بفروشد، باید آنها را دوباره به خود صندوق بفروشد. اگر وی قصد خرید سهام اضافی را در صندوق سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، باید سهام صادر شده جدید را به صورت مستقیم از خود صندوق خریداری کند.

دکمه بازگشت به بالا