قرارداد عملیاتی ( Operating Agreement )

قراردادی در بین اعضای یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) که کسب و کار LLC را اداره و نظارت می‌کند که شامل قدرت‌ها، حقوق، وظایف و تعهدات اعضا است و فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با مسائل عملیاتی، کارکردی و مالی را به صورت ساختار یافته مشخص و تعیین می‌کند. قرارداد عملیاتی شرکت‌های LLC مشابه آیین‌نامه‌های استفاده شده در ابر شرکت‌ها است.

دکمه بازگشت به بالا