خزانه ( Option Pool )

تعداد سهامی که کنار گذاشته می‌شود تا در آینده به کارکنان یک شرکت خصوصی صادر شوند.

دکمه بازگشت به بالا