اختیار معامله ( Option )

اوراق بهاداری که به صاحب آن، حق خریدن تعداد خاصی از اوراق بهادار شرکت را با هزینه‌ای تعیین شده در آینده می‌دهد. این اوراق به طور کلی غیر قابل انتقال هستند که تفاوت اصلی آنها با اسناد عندالمطالبه می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا