سهام در دست سهامداران ( Outstanding Stock )

تعداد سهام عادی یک شرکت که در دست سرمایه گذاران است. برابر است با میزان سهام صادر شده منهای سهام خزانه.

دکمه بازگشت به بالا