حق امتیاز نسبت بالای تقاضا به عرضه ( Oversubscription Privilege )

ترتیباتی در ارائه سهام جدید با قیمت ارزان‌تر است که توسط آن به سهامداران حق درخواست دادن برای سهام‌هایی داده‌ می‌شود که خریداری نشده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا