نسبت بالای تقاضا به عرضه ( Oversubscription)

زمانی روی می‌دهد که تقاضا برای سهام بیشتر از موجودی یا تعداد سهام عرضه شده برای فروش است. در نتیجه، بانکداری‌های متعهد شونده یا سرمایه گذار (در ایران شرکت تامین سرمایه است) باید سهام را در بین سرمایه گذاران توزیع داده و تخصیص دهند. در عرضه های خصوصی، این رویداد زمانی پیش می‌آید که یک معامله مورد تقاضای افراد زیادی است که دلیل آن پیش‌بینی رشد شرکت است (یعنی رشد بالقوه‌ی شرکت قوی به نظر می‌رسد).

دکمه بازگشت به بالا