سهام ممتاز با حق مشارکت در مازاد سود ( Participating Preferred Stock )

سهام ممتازی که صاحب آن در هر توزیع سود به سهامداران عادی در هنگام تسویه امور، حق دریافت هزینه‌های متناسبی را در تسویه امور شرکت دارد. (منظور این است که علاوه بر دریافت هزینه‌ی اصلی و با اولویت بالاتر خود در هنگام تسویه امور، در هنگام تسویه‌ با سهامداران عادی نیز هزینه‌هایی دریافت می‌کنند.)

دکمه بازگشت به بالا