شراکت ( Partnership )

یک نهاد غیر مشمول مالیات که در آن هر شریک در سودها، زیان ها و بدهی های شراکت سهیم است. هر شریک مسئول مالیات سودها و زیان های خودش است.

دکمه بازگشت به بالا