واگذاری مبتنی بر عملکرد ( Performance Based Vesting )

تحت واگذاری مبتنی بر عملکرد، سهامداران دارای اختیار معامله فقط در شراطی سهام خود را واگذار می‌کنند که شرایط خاصی برآورده شده باشد. برای مثال، صاحبان اختیار معامله زمانی ممکن است سهام خود را واگذار کنند که درآمد سالانه به ازای هر سهام، از یک مقدار مشخص شده عبور کند.

دکمه بازگشت به بالا