خط لوله ( Pipeline )

جریان مستمر کسب و کار یا فرصت‌های متعهد شدن به معامله.

دکمه بازگشت به بالا