پیچ ( Pitch )

در پاسخ pitch چیست می‌توان گفت که یک ارائه که در آن موسس یک استارت آپ سعی می‌کند تا یک سرمایه گذار را متقاعد به پایداری و زیست پذیری شرکت خود بکند. محدوده ارائه‌ی داده شده بر اساس هدف خاص این جلسه‌ی جذب مشتری، می‌تواند وسیع و گوناگون باشد. ارائه‌های مختصری که در آنها یک کارآفرین ، یک بررسی اجمالی 30 تا 60 ثانیه‌ای از ایده‌ها، مدل کسب و کار و استراتژی بازاریابیشان ارائه می‌دهند تا از این طریق به مخاطبانی با یک سرمایه گذار دست پیدا کنند، ارائه‌های آسانسوری نامیده می‌شوند. ارائه‌های رسمی و با جزئیات، که از دسته‌های اسلایدی مانند پاور پوینت استفاده می‌کنند، و هدف مخصوص آنها گشتن به دنبال سرمایه گذاری از طرف گروه‌های فرشته یا VCها است، به عنوان ارائه‌های جذب مشتری یا پیچ (pitch) شناخته می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا