ارزش گذاری بعد از سرمایه گذاری ( Post-money Valuation )

ارزش گذاری یک شرکت استارت آپ، بلافاصله بعد از آخرین دور تامین مالی آن است که نحوه محاسبه آن، ضرب تعداد کل سهام استارت آپ، یا سهام موجود در دست سهامداران و قیمت هر سهام یا واحد در آخرین دور است.

دکمه بازگشت به بالا