حق پیشگیرانه ( Preemptive Right )

حق یک سهامدار برای بدست آوردن (تصرف) مقداری از سهام در یک عرضه سهام آتی، با ارزش فعلی هر سهام که توسط سرمایه گذارهای جدید پرداخت می‌شود؛ اینکار باعث می‌شود تا درصد مالکیت این سهامدار به همان میزانی باقی بماند که قبل از عرضه بود.

دکمه بازگشت به بالا