سود سهام ممتاز ( Preferred Dividend )

سودی که معمولا در سهام ممتاز به دست می‌آید که از زمان اعلامش قابل پرداخت است و از لحاظ حق پرداخت، ارجح‌تر از سود‌های عادی است.

دکمه بازگشت به بالا