اسناد عندالمطالبه پیش پرداخت شده ( Prepaid Warrant )

یک سند عندالمطالبه، سندی صادر شده است که صاحب آنرا محق به درخواست دادن برای تعداد مشخص شده‌ای از اوراق بهادار از انواع مختلف، در بازه زمانی خاص و بدون ملاحظات مالی اضافی می کند.

دکمه بازگشت به بالا