پرو فورما یا سیاهه تجاری ( Pro Forma )

یک پرو فورما یا سیاهه تجاری، توصیفاتی از یک صورت مالی است که یک یا چندین پنداشت یا شرایط فرضی را در اطلاعات خود در نظر گرفته است. یک پیش‌بینی مالی بر مبنای فرضیات است. همچنین، به صورت حسابی از درآمد و ترازنامه اشاره دارد که در آنها از اقلام غیر تکراری چشم پوشی می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا