تناسب محصول و بازار فروش ( Product Market Fit )

عبارت است از تناسب محصول و بازار فروش.

دکمه بازگشت به بالا