فصل به فصل ( Quarter over Quarter )

یک مقایسه مالی که یک عامل عملکردی خاص را برای یک فصل (سه ماه) مشخص شده با همان عامل عملکردی فصل قبل مقایسه می‌‌کند. مقایسه‌های فصل به فصل می‌توانند به صورت مستقیم خود عامل‌های عملکردی را مقایسه کنند، و یا تفاوت بین عامل‌ها را به صورت مطلق و یا درصدی مقایسه کنند.

دکمه بازگشت به بالا