جمع آوری سرمایه ( Raising Capital )

جمع آوری سرمایه به بدست آوردن سرمایه از سرمایه گذارها یا منابع سرمایه‌ گذاری های مخاطره آمیز اشاره دارد.

دکمه بازگشت به بالا