تغییرات در سرمایه سهام ( Recapitalization )

سازماندهی مجدد ساختار سرمایه ای یک شرکت. ممکن است یک شرکت به دنبال صرفه جویی در هزینه‌ها در مالیات باشد که از طریق جایگزین کردن سهام ممتاز با اوراق قرضه انجام می‌گیرد تا امکان معافیت از مالیات برای سودهای بدست آمده به وجود بیاید. تغییرات در سرمایه سهام می‌تواند یک استراتژی خروج جایگزین برای سرمایه گذارهای خطرپذیر و حامیان تملک اهرمی (خرید استقراضی) باشد. (استراتژی خروج و تملک اهرمی را نیز مشاهده کنید.)

دکمه بازگشت به بالا