تایید مجدد ( Reconfirmation )

سند ساخته شده توسط یک کارگزار/فروشنده با یک سرمایه گذار، جهت تایید یک معامله.

دکمه بازگشت به بالا