بازگشت سرمایه ( Return on Investment )

  • این کلمه به عنوان نرخ بازگشت با نرخ سود نیز شناخته می‌شوند. مقدار پولی است که در سرمایه گذاری های فعلی یا گذشته به دست آمده است. برای مثال، سرمایه گذاران فرشته معمولا در مراحل اولیه استارت آپ ها سرمایه گذاری می‌کنند. چون چنین سرمایه گذاری هایی ریسک دار در نظر گرفته می‌شوند، انتظار ROI بزرگی را برای جبران و انعام قبول چنین ریسکی دارند.
  • بازگشت سرمایه یا ROI، منفعت یا زیان به ثمر آمده از معامله سرمایه گذاری است، که معمولا به صورت درصدی سالانه بیان می‌شود. ROI یک نسبت بازگشت است که سودهای خالص یک پروژه را در برابر هزینه‌های کامل آن محاسبه می‌کند.
دکمه بازگشت به بالا