واگذاری معکوس ( Reverse Vesting )

زمانی است که موسسان یک شرکت موافقت می‌کنند که در صورت ترک شرکت قبل از یک زمان مشخص شده، باید بخشی از سهام خود را باز گردانند. این امر معمولا از طرف سرمایه گذارها خواسته می‌شود، که البته در صورت وجود موسسان متعدد، برای خود آنها هم مورد خوبی است.

دکمه بازگشت به بالا