گریز ( Runway )

مدت زمانی که یک استارت آپ می‌تواند تا زمان ورشکستگی دوام بیاورد؛ یعنی، مقدار پول موجود در بانک تقسیم بر نرخ سوختن (اتلاف) سرمایه.

دکمه بازگشت به بالا