مقیاس پذیری ( Scalability)

قابلیت یک استارت آپ برای افزایش منابع فعلی خود جهت رشد و عمل کردن در مقیاسی بزرگتر، بدون محدود شدن توسط عواملی مانند سرمایه گذاری مالی، منابع انسانی و ساختارهای مرسوم و غیره.

دکمه بازگشت به بالا