غربالگری ( Screening )

فرآیند استفاده شده توسط سرمایه گذارهای فردی، گروه‌های فرشته و VCها، جهت تعیین علاقه آنها در فرصت‌های سرمایه گذاری. فرآیند غربالگری ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد و معمولا شامل ارزیابی فرصت مورد نظر در مقابل شرایط از پیش تعیین شده سرمایه گذارها برای سرمایه گذاری است.

دکمه بازگشت به بالا