خرید ثانویه ( Secondary Purchase )

خرید ثانویه، خرید سهام در یک شرکت و از یک سهامدار به جای خرید مستقیم سهام از خود شرکت است.

دکمه بازگشت به بالا