بخش ( Sector )

قطعه‌هایی از اقتصادی که در آن بازارهای کسب و کاری ویژگی‌های مشابهی دارند، یا محصولات و خدمات همسانی دارند. سه طبقه‌بندی اصلی بخش‌ها عبارتند از بخش اصلی، که شامل مواد خام مانند مواد معدنی و مواد استخراج شده، و محصولات طبیعی مانند محصولات کشاورزی و جنگلی است؛ بخش دوم که شامل ساخت و تولید، پردازش کردن و ساخت است و بخش سوم که متشکل از شرکت‌های تامین کننده خدمات است.

دکمه بازگشت به بالا