سرمایه اولیه یا مرحله کشت ایده ( Seed Capital )

پول استفاده شده برای خرید سود مبتنی بر حق مالکیت یا سهامداری در یک شرکت جدید یا موجود از قبل است. این سرمایه اولیه معمولا بسیار کم است، چون که شرکت و کسب و کار مورد نظر هنوز در مرحله ایده و مفهومی می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا