دور مرحله کشت ایده ( Seed Round )

اولین سرمایه گذاری انجام شده در شرکت توسط کسی به جز موسس‌های شرکت. این اصطلاح از کاشت یک بذر برای اولین بار آمده است.

دکمه بازگشت به بالا