تامین مالی مرحله کشت ایده ( Seed Stage Financing )

یک حالت اولیه از رشد یک شرکت که توسط تشکیل تیم مدیریت، توسعه طرح کسب و کاری، توسعه نمونه اولیه محصول و آزمایش‌های اولیه مشخص می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا