اوراق بهادار اولویت دار ( Senior Securities )

اوراقی که حق ممتازی نسبت به سهام عادی شرکت در درآمدها و در زمان تسویه امور شرکت دارند. به طور کلی، سهام و اوراق قرضه ممتاز، اوراق بهادار اولویت دار در نظر گرفته می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا