سری های بعدی (Series B, C, D… )

دورهای سرمایه گذاری از صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر که نتیجه‌ی اولین‌ سری‌های دور A می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا