سری کاشت ایده ( Series Seed )

به طور کلی برای اشاره به اولین دور سرمایه گذاری از سرمایه گذاران فرشته در یک سازمان استفاده می‌شود که بعد از دور دوستان و خانواده ولی قبل از سری A است.

دکمه بازگشت به بالا