علامت خدماتی ( Servicemark )

یک کلمه، عبارت، طراحی یا نماد تمیز دهنده که به گروه‌های شخص ثالث اجازه می‌دهد تا منابع مختلف خدمات گروه‌ها را از هم تشخیص و تمیز دهند. علامت خدماتی در دفاتر و ادارات دولتی متناسب مانند اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ثبت می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا