قرارداد سهامداران ( Shareholders Agreement )

قراردادی امضا شده در حین یک معامله سرمایه گذاری، توسط همه سهامداران شرکت که در آن آنها با شرایط و بندهای خاصی موافقت می‌کنند. این شرایط معمولا عبارتند از اشاره به اینکه کدام گروه‌ها حق انتخاب اعضای هئیت مدیره، و به این ترتیب کنترل شرکت را دارند.

دکمه بازگشت به بالا