مدرک اجتماعی ( Social Proof )

یک رویکرد سرمایه گذاری که شدیدا به هویت افراد شناخته شده دیگر در شرکت وابسته است که از شرکت پشتیبانی می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا