شرکت خطرپذیر اجتماعی ( Social Venture )

یک استارت آپ تاسیس شده جهت سوددهی اجتماعی با استفاده از متدهای کارآفرینی . شرکت های خطرپذیر یا می‌توانند نهادهای “سود طلب” و یا “غیر سود طلب” باشند.

دکمه بازگشت به بالا