فرود نرم ( Soft Landing )

تصرف یک استارت آپ ناموفق دیگر، با جبران خسارت بسیار کم و یا بدون هیچ گونه جبران خسارت جهت حفظ محبوبیت و آبرو.

دکمه بازگشت به بالا