نرم افزار به عنوان خدمت ( Software as a Service )

به نرم افزار به عنوان خدمت اشاره دارد، یک نرم افزار کاربردی مبتنی بر ابر که در آن کاربران هزینه‌های عضویت (به صورت ماهانه) پرداخت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا